PHÒNG NGHỈ

IMG_3464 (Copy)

Diện tích 80 m²
Giường cỡ lớn (2.2m x 2.2m)
3.300.000 VNĐ / ngày

Diện tích 80 m²
Phòng Double kết nối với phòng Twin Room
3.300.000 VNĐ / ngày

Diện tích 163 m²
Các giường đôi cỡ lớn
15.000.000 VNĐ / ngày

Diện tích 40 m²
2 giường đơn (1,4m x 2,2m)
2.310.000 VNĐ / ngày

Diện tích 40 m²
Giường cỡ lớn (2.2m x 2.2m)
2.310.000 VNĐ / ngày

[rev_slider_vc alias=”homepage” title=”PHONG NGHI”]

    Book your stay