Contact Us

Contact us

Location

177, Lê Thái Tổ, KĐT Xuân Thành, Thành Phố Ninh Bình, Việt Nam

Phone

+84 229 3899 880/870/860/850

Email​

info@ninhbinhlegendhotel.com